Print
Elemen : Rencana Tata Ruang
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penataan Ruang Luas Kawasan Budidaya Tahunan -
1.1 Penataan Ruang Kawasan Hutan Produksi n/a 13.411,70 13.411,70 13.411,70 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2 Penataan Ruang Kawasan Perkebunan Rakyat n/a 19.140,78 19.140,78 19.140,78 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.3 Penataan Ruang Kawasan Peruntukan Industri n/a 5.589,79 5.589,79 5.589,79 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.4 Penataan Ruang Kawasan Permukiman n/a 87.227,79 87.227,79 87.227,79 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.5 Penataan Ruang Kawasan Pertanian n/a 172.748,03 172.748,03 172.748,03 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.6 Penataan Ruang Kawasan Pertambangan dan Energi n/a 10.674,99 10.674,99 10.674,99 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.7 Penataan Ruang Kawasan Transportasi n/a 916,46 916,46 916,46 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2 Penataan Ruang Luas Kawasan Lindung Tahunan -
2.1 Penataan Ruang Kawasan Konservasi KSA/KPA/TB n/a 3.416,13 3.416,13 3.416,13 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2 Penataan Ruang Kawasan Perlindungan Setempat n/a 3.355,86 3.355,86 3.355,86 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.3 Penataan Ruang Kawasan Lindung Geologi. n/a 479,76 479,76 479,76 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.4 Penataan Ruang Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya HL n/a 2.312,80 2.312,80 2.312,80 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.5 Penataan Ruang Badan Air n/a 2.453,10 2.453,10 2.453,11 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada