Print
Elemen : Lahan di DIY
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Penataan Ruang Penggunaan Lahan di DIY Tahunan -
1.1 Penataan Ruang Tanah Berbatu n/a n/a 7,06 8,54 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2 Penataan Ruang Danau/Waduk n/a 253,91 838,16 1.118,02 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.3 Penataan Ruang Hutan n/a 2.201,22 20.351,60 20.299,08 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.4 Penataan Ruang Candi n/a 9.307,24 32,46 32,46 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.5 Penataan Ruang Permukiman n/a 87.383,83 89.802,10 90.030,39 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.6 Penataan Ruang Sawah Irigasi n/a 55.057,48 54.805,95 55.053,05 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.7 Penataan Ruang Sawah Tadah Hujan n/a 2.980,14 25.408,11 25.451,23 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.8 Penataan Ruang Semak/Belukar n/a 63.189,69 18.898,60 15.334,30 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.9 Penataan Ruang Sungai n/a 2.574,73 2.578,08 2.578,08 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.10 Penataan Ruang Tambak n/a 102,41 402,74 365,08 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.11 Penataan Ruang Tegalan/Ladang n/a 42.827,38 54.424,73 55.109,92 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.12 Penataan Ruang Gedung n/a n/a 838,16 1.118,02 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.13 Penataan Ruang Kebun/Perkebunan n/a n/a 48.456,62 50.674,21 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.14 Penataan Ruang Pasir Darat n/a n/a 0,11 0,11 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.15 Penataan Ruang Rumput/Tanah Kosong n/a n/a 1.104,40 1.027,97 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2 Penataan Ruang Luasan Lahan Kawasan Lindung di DIY Tahunan -
2.1 Penataan Ruang Hutan Lindung n/a 2.201,22 2.294,92 2.294,92 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2 Penataan Ruang Sempadan Pantai n/a 1.311,11 1.311,11 1.311,10 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.3 Penataan Ruang Sempadan Sungai n/a 5.454,79 5.454,79 5.455,40 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.4 Penataan Ruang Sempadan Waduk n/a 72,20 72,20 72,20 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.5 Penataan Ruang Suaka Margasatwa n/a 619,59 619,59 619,59 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.6 Penataan Ruang Taman Hutan Raya n/a n/a 615,18 615,18 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.7 Penataan Ruang Taman Nasional Gunung Merapi n/a n/a 1.865,44 1.865,45 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.8 Penataan Ruang Taman Wisata Alam n/a n/a 1,03 1,03 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.9 Penataan Ruang Cagar Alam n/a n/a 11,87 11,87 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.10 Penataan Ruang Hutan Penelitian n/a n/a 101,64 101,64 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.11 Penataan Ruang Cagar Alam Geologi n/a n/a 145,18 145,18 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.12 Penataan Ruang Rawan Bencana Geologi n/a n/a 3.355,86 3.355,86 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.13 Penataan Ruang Sungai n/a n/a 151,19 2.307,55 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.14 Penataan Ruang Danau/Waduk n/a n/a 2.307,55 151,19 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3 Penataan Ruang Luas Lahan Kawasan Budidaya di DIY - -
3.1 Penataan Ruang Peruntukan Hutan Produksi n/a n/a 13.439,28 13.439,28 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.2 Penataan Ruang Peruntukan Permukiman Pedesaan n/a n/a 66.193,30 66.193,30 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.3 Penataan Ruang Peruntukan Permukiman Perkotaan n/a n/a 21.044,18 21.044,18 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.4 Penataan Ruang Peruntukan Hutan Rakyat n/a n/a 19.140,78 19.140,78 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.5 Penataan Ruang Peruntukan Industri n/a n/a 5.589,79 5.589,79 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.6 Penataan Ruang Peruntukan Perkebunan n/a n/a 21.467,09 21.467,09 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.7 Penataan Ruang Peruntukan Lahan Pangan Beririgasi n/a n/a 50.825,87 50.825,86 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.8 Penataan Ruang Peruntukan Lahan Pangan Tidak Beririgasi n/a n/a 100.415,14 100.386,86 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.9 Penataan Ruang Peruntukan Bandar Udara n/a n/a 893,39 893,39 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.10 Penataan Ruang Peruntukan Pelabuhan n/a n/a 23,07 23,07 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.11 Penataan Ruang Peruntukan Riset dan Pendidikan Tinggi n/a n/a 25,95 25,95 - Ha Tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada