Print
Elemen : Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan
No Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Keistimewaan Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan 100,00 96,15 84,62 92,31 92,31 % Tahunan Paniradya Keistimewaan
2 Keistimewaan Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan 30,00 25,00 100,00 100,00 100,00 % Tahunan Paniradya Keistimewaan
3 Keistimewaan SILPA 37.227.311.557,00 33.484.389.563,58 40.427.344.920,37 60.641.269.482,95 0,00 Rp Tahunan -
3.1 Keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp Tahunan Paniradya Keistimewaan
3.2 Keistimewaan Kelembagaan 1.327.813.465,00 1.267.182.098,00 1.287.545.079,00 3.765.502.936,00 0,00 Rp Tahunan Paniradya Keistimewaan
3.3 Keistimewaan Kebudayaan 22.904.806.915,00 23.392.739.581,44 29.968.377.904,16 49.739.490.027,16 0,00 Rp Tahunan Paniradya Keistimewaan
3.4 Keistimewaan Pertanahan 2.842.177.245,00 1.347.359.201,00 2.824.663.592,79 3.499.829.361,50 0,00 Rp Tahunan Paniradya Keistimewaan
3.5 Keistimewaan Tata Ruang 10.152.513.932,00 7.477.108.683,14 6.346.758.344,42 3.636.447.158,29 0,00 Rp Tahunan Paniradya Keistimewaan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada