Loading

Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
5.166,00
4.386,00
4.416,00
4.386,00 *
0,00
Orang
Tahunan
1.1
376,00
376,00
376,00
376,00 *
-
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
1.459,00
1.450,00
1.455,00
1.450,00 *
-
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
3.331,00
2.560,00
2.585,00
2.560,00 *
-
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
Tahunan
2.1
3.164,00
3.319,00
3.306,00
3.306,00 *
-
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
14.822,00
14.572,00
16.142,00
15.072,00 *
0,00
RTP
Tahunan
3.1
4.599,00
4.490,00
5.450,00
4.990,00 *
-
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
10.223,00
10.082,00
10.692,00
10.082,00 *
-
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
Tahunan
4.1
586,00
553,00
553,00
553,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.1
495,00
495,00
495,00
495,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.2
86,00
58,00
58,00
58,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.3
6,00
6,00
6,00
6,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.4
38,00
38,00
38,00
38,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.5
6,00
6,00
6,00
6,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.6
8,00
8,00
8,00
8,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
Tahunan
4.2.1
21,00
13,00
25,00
25,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
Tahunan
5.1
Tahunan
5.1.1
8,00
8,00
8,00
8,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.2
245,00
245,00
245,00
245,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.3
116,00
116,00
116,00
116,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.4
1.415,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.5
261,00
261,00
261,00
261,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.6
411,00
832,00
832,00
832,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.7
110,00
50,00
50,00
50,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.8
550,00
1.063,00
1.063,00
1.063,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.9
315,00
291,00
291,00
291,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.10
112,00
n/a
n/a
n/a
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2
6.053,00
5.273,00
5.273,00
5.273,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.1
83,00
5,00
5,00
5,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.2
2.069,00
1.513,00
1.513,00
1.513,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.3
241,00
n/a
n/a
n/a
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.4
266,00
266,00
266,00
266,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.5
880,00
870,00
870,00
870,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.6
7,00
n/a
7,00
7,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.7
75,00
91,00
91,00
91,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.8
2.432,00
2.528,00
2.528,00
2.528,00 *
-
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Tahunan
6.1
237.806,00
237.806,00
232.079,00
58.019,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.1
129.065,00
129.065,00
123.020,00
30.755,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.2
62.765,00
62.765,00
61.536,00
15.384,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.3
45.976,00
45.976,00
47.523,00
11.880,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2
1.001.696,00
405.817,00
1.015.376,00
253.841,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.1
12.551,00
12.551,00
12.253,00
131.600,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.2
169.543,00
169.543,00
164.025,00
41.006,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.3
799.820,00
210.108,00
302.451,00
75.612,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.4
17.293,00
11.303,00
17.293,00
4.323,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.5
2.489,00
2.312,00
2.489,00
1.300,00 *
-
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7
4.582,45
4.906,14
5.211,99
3.579,39 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.1
158,33
239,45
276,24
380,67 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2
13,12
15,71
12,41
7,85 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.3
16,71
32,68
27,75
19,29 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.4
47,16
84,34
64,12
43,35 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.5
70,95
74,59
90,72
37,83 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.6
80,71
45,76
65,14
26,22 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.7
88,40
46,33
164,14
18,82 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.8
35,19
38,79
33,03
18,87 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.9
135,77
177,10
155,07
89,46 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.10
12,79
20,27
11,61
6,20 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.11
310,49
1,74
26,59
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.12
83,85
196,54
159,17
123,83 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.13
744,26
1.398,34
876,26
766,94 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.14
37,70
4,99
18,03
244,69 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.15
157,32
0,00
0,00
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.16
39,81
47,44
47,48
35,46 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.17
84,32
156,40
99,28
64,74 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.18
285,83
488,34
427,35
317,45 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.19
667,50
707,81
728,66
185,10 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.20
56,83
61,47
70,11
135,62 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.21
29,57
27,36
31,90
26,07 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.22
65,42
81,01
70,91
38,07 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.23
14,15
14,03
14,96
28,66 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.24
0,00
0,00
9,28
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.25
474,80
140,67
90,14
17,16 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.26
794,87
934,03
376,67
934,03 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.27
0,00
0,00
753,03
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.28
67,60
8,06
13,40
31,84 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.29
8,99
0,00
0,00
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
8
121.625,25
136.957,59
138.126,53
58.818,63 *
-
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9
1.787,84
1.685,46
1.910,29
1.510,68 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1
1.480,27
1.432,34
1.549,69
1.212,69 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.1
109,58
106,08
119,14
92,93 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.2
72,73
72,05
82,41
64,17 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.3
236,79
205,68
219,35
165,57 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.4
133,54
126,02
144,32
121,99 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.5
Mas
79,99
83,14
80,27
72,57 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.6
125,92
125,55
138,15
104,83 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.7
33,63
38,26
35,35
22,24 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.8
605,08
589,05
47,28
502,55 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.9
46,04
9,43
62,98
50,58 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.10
21,40
59,31
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.11
15,57
17,77
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.12
0,00
4,34
19,21
15,27 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.13
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.14
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2
216,43
164,03
202,79
138,78 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.1
17,21
14,12
13,75
9,26 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.2
11,46
9,71
12,01
8,49 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.3
52,68
38,15
53,76
36,80 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.4
13,83
7,81
10,65
7,09 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.5
Mas
7,56
8,17
10,16
8,18 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.6
102,81
81,19
28,15
64,06 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.7
10,88
4,87
7,37
4,90 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.8
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.9
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.10
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.11
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.12
0,00
0,00
n/a
n/a
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3
91,13
89,90
168,74
159,20 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.1
63,19
46,75
56,59
50,99 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.2
Mas
4,57
9,99
30,45
28,62 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.3
13,14
11,79
39,55
42,43 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.4
10,23
20,56
42,15
37,16 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
10
52.889,87
40.486,76
50.465,46
35.246,21 *
-
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada