Loading

Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
5.166,00
4.386,00
4.416,00
2.127,00
2.127,00 *
Orang
Tahunan
1.1
376,00
376,00
376,00
453,00
453,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
1.459,00
1.450,00
1.455,00
1.135,00
1.135,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
3.331,00
2.560,00
2.585,00
539,00
539,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
Tahunan
2.1
3.164,00
3.319,00
3.306,00
4.394,00
4.394,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
14.822,00
14.572,00
16.142,00
15.072,00
15.072,00 *
RTP
Tahunan
3.1
4.599,00
4.490,00
5.450,00
4.990,00
4.990,00 *
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
10.223,00
10.082,00
10.692,00
10.082,00
10.082,00 *
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
Tahunan
4.1
586,00
553,00
553,00
553,00
553,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.1
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.2
86,00
58,00
58,00
58,00
58,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.3
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.4
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.5
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.6
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
Tahunan
4.2.1
21,00
13,00
25,00
25,00
25,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
Tahunan
5.1
Tahunan
5.1.1
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.2
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.3
116,00
116,00
116,00
116,00
116,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.4
1.415,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.5
261,00
261,00
261,00
261,00
261,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.6
411,00
832,00
832,00
832,00
832,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.7
110,00
50,00
50,00
50,00
50,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.8
550,00
1.063,00
1.063,00
1.063,00
1.063,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.9
315,00
291,00
291,00
291,00
291,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.1.10
112,00
n/a
n/a
n/a
n/a
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2
6.053,00
5.273,00
5.273,00
5.273,00
5.273,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.1
83,00
5,00
5,00
5,00
5,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.2
2.069,00
1.513,00
1.513,00
1.513,00
1.513,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.3
241,00
n/a
n/a
n/a
n/a
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.4
266,00
266,00
266,00
270,00
270,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.5
880,00
870,00
870,00
860,00
860,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.6
7,00
n/a
7,00
7,00
7,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.7
75,00
91,00
91,00
91,00
91,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2.8
2.432,00
2.528,00
2.528,00
2.654,00
2.654,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Tahunan
6.1
237.806,00
237.806,00
232.079,00
224.030,00
56.007,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.1
129.065,00
129.065,00
123.020,00
124.343,00
31.012,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.2
62.765,00
62.765,00
61.536,00
59.345,00
13.483,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.3
45.976,00
45.976,00
47.523,00
40.342,00
9.744,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2
1.001.696,00
405.817,00
498.511,00
490.504,00
121.592,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.1
12.551,00
12.551,00
12.253,00
12.365,00
2.981,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.2
169.543,00
169.543,00
164.025,00
159.387,00
39.846,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.3
799.820,00
210.108,00
302.451,00
301.343,00
75.021,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.4
17.293,00
11.303,00
17.293,00
17.409,00
4.267,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.5
2.489,00
2.312,00
2.489,00
2.479,00
589,00 *
Trip
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7
4.582,45
4.906,14
5.211,99
4.903,55
826,13 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.1
158,33
239,45
276,24
603,60
59,78 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2
13,12
15,71
12,41
11,24
2,09 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.3
16,71
32,68
27,75
21,40
3,38 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.4
47,16
84,34
64,12
53,51
17,64 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.5
70,95
74,59
90,72
47,14
25,72 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.6
80,71
45,76
65,14
34,28
8,36 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.7
88,40
46,33
164,14
24,83
6,82 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.8
35,19
38,79
33,03
25,95
7,26 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.9
135,77
177,10
155,07
136,45
40,40 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.10
12,79
20,27
11,61
10,15
2,75 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.11
310,49
1,74
26,59
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.12
83,85
196,54
159,17
160,75
72,41 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.13
744,26
1.398,34
876,26
856,30
78,57 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.14
37,70
4,99
18,03
396,29
52,12 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.15
157,32
0,00
0,00
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.16
39,81
47,44
47,48
45,91
9,49 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.17
84,32
156,40
99,28
99,50
26,56 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.18
285,83
488,34
427,35
317,35
76,48 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.19
667,50
707,81
728,66
282,11
80,81 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.20
56,83
61,47
70,11
161,32
14,62 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.21
29,57
27,36
31,90
51,36
2,53 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.22
65,42
81,01
70,91
49,56
12,97 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.23
14,15
14,03
14,96
36,53
7,31 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.24
0,00
0,00
9,28
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.25
474,80
140,67
90,14
64,02
7,36 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.26
794,87
934,03
376,67
1.807,67
218,16 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.27
0,00
0,00
753,03
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.28
67,60
8,06
13,40
49,22
2,52 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.29
8,99
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
8
121.625,25
136.957,59
138.126,53
140.427,37
39.082,07 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9
1.787,84
1.685,46
1.910,29
2.168,31
598,94 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1
1.480,27
1.432,34
1.549,69
1.755,53
419,29 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.1
109,58
106,08
119,14
136,20
34,05 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.2
72,73
72,05
82,41
93,18
23,30 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.3
236,79
205,68
219,35
234,62
58,66 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.4
133,54
126,02
144,32
160,04
32,68 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.5
Mas
79,99
83,14
80,27
86,67
21,67 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.6
125,92
125,55
138,15
162,61
23,56 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.7
33,63
38,26
35,35
41,69
10,42 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.8
605,08
589,05
47,28
742,49
190,45 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.9
46,04
9,43
62,98
76,60
19,15 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.10
21,40
59,31
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.11
15,57
17,77
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.12
0,00
4,34
19,21
21,43
5,36 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.13
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.1.14
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2
216,43
164,03
202,79
189,19
47,30 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.1
17,21
14,12
13,75
12,67
3,17 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.2
11,46
9,71
12,01
10,97
2,74 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.3
52,68
38,15
53,76
50,06
12,52 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.4
13,83
7,81
10,65
9,96
2,49 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.5
Mas
7,56
8,17
10,16
9,02
2,26 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.6
102,81
81,19
28,15
64,06
16,02 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.7
10,88
4,87
7,37
7,09
1,77 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.8
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.9
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.10
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.11
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2.12
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3
91,13
89,90
168,74
223,59
55,90 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.1
63,19
46,75
56,59
69,10
17,28 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.2
Mas
4,57
9,99
30,45
42,12
10,53 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.3
13,14
11,79
39,55
62,90
15,73 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3.4
10,23
20,56
42,15
91,57
22,89 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
10
52.889,87
40.486,76
50.465,46
37.149,11
9.287,28 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada