Loading

Perikanan Tangkap Laut

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
4.068,00
4.068,00
5.166,00
4.386,00
4.386,00
Orang
Tahunan
1.1
870,00
870,00
376,00
376,00
376,00
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
2.654,00
2.654,00
1.459,00
1.450,00
1.450,00
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
544,00
544,00
3.331,00
2.560,00
2.560,00
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
3.959,00
4.109,00
14.822,00
14.572,00
14.572,00
RTP
Tahunan
2.1
2.285,00
1.807,00
4.599,00
4.490,00
4.490,00
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2
1.674,00
2.302,00
10.223,00
10.082,00
10.082,00
RTP
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
Tahunan
3.1
828,00
544,00
586,00
553,00
553,00
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.1
414,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.2
366,00
472,00
480,00
495,00
495,00
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.3
48,00
52,00
86,00
58,00
58,00
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
5.306,07
4.896,96
4.582,45
4.906,14
1.100,27
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1
112,78
178,90
158,33
239,45
72,08
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
5,59
10,12
13,12
15,71
3,72
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3
8,54
7,95
16,71
32,68
9,59
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4
24,30
32,91
47,16
84,34
22,64
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5
32,83
127,53
70,95
74,59
69,67
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6
65,73
108,64
80,71
45,76
6,01
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7
29,41
46,41
88,40
46,33
11,77
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8
23,06
23,64
35,19
38,79
11,56
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.9
78,18
131,44
135,77
177,10
66,29
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.10
11,72
35,81
12,79
20,27
4,87
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.11
11,14
78,96
310,49
1,74
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.12
556,57
371,14
83,85
196,54
12,36
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.13
1.558,49
1.169,64
744,26
1.398,34
66,58
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.14
258,12
70,06
37,70
4,99
6,09
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.15
0,00
89,66
157,32
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.16
44,45
45,08
39,81
47,44
23,47
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.17
33,59
74,27
84,32
156,40
30,98
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.18
390,05
371,66
285,83
488,34
57,59
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.19
469,84
440,66
667,50
707,81
264,94
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.20
152,09
110,13
56,83
61,47
18,50
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.21
37,17
38,87
29,57
27,36
8,56
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.22
11,48
19,05
65,42
81,01
9,21
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.23
30,90
33,87
14,15
14,03
8,07
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.24
6,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.25
16,00
177,50
474,80
140,67
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.26
1.327,06
1.012,99
794,87
934,03
376,67
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.28
10,48
90,07
67,60
8,06
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.29
0,00
0,00
8,99
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
92.126,83
108.136,33
121.625,25
136.957,59
39.082,07
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
1.509,27
1.597,91
1.787,84
1.685,46
15,37
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1
1.433,59
1.425,53
1.480,27
1.432,34
12,56
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.1
90,03
176,40
109,58
106,08
0,02
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.2
129,71
97,18
72,73
72,05
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.3
379,14
266,73
236,79
205,68
11,08
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.4
163,66
140,43
133,54
126,02
1,28
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.5
Mas
90,02
85,88
79,99
83,14
0,09
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.6
106,27
180,13
125,92
125,55
0,08
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.7
8,36
19,83
33,63
38,26
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.8
382,09
398,97
605,08
589,05
0,01
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.9
48,08
51,54
46,04
9,43
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.10
0,05
2,06
21,40
59,31
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.11
0,10
6,38
15,57
17,77
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.12
28,70
0,00
0,00
4,34
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.13
7,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.1.14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2
72,86
117,72
216,43
164,03
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.1
6,26
9,48
17,21
14,12
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.2
4,92
6,49
11,46
9,71
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.3
9,78
36,01
52,68
38,15
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.4
7,62
7,66
13,83
7,81
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.5
Mas
5,72
12,60
7,56
8,17
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.6
32,55
38,94
102,81
81,19
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.7
3,32
6,54
10,88
4,87
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.10
2,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.11
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2.12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3
2,82
54,65
91,13
89,90
2,81
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.1
1,95
49,71
63,19
46,75
2,48
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.2
Mas
0,39
0,94
4,57
9,99
0,02
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.3
0,08
0,43
13,14
11,79
0,02
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.4
0,40
3,57
10,23
20,56
0,29
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7
35.824,98
46.288,55
52.889,87
40.486,76
48,56
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada