Loading

Perikanan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
Tahunan
1.1
2.404,88
1.470,43
1.245,63
12.434,00
12.434,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
2.058.852,17
1.980.211,82
2.015.201,94
2.275.446,62
568.861,50 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
105.499,05
90.160,62
92.190,06
92.551,59
21.998,55 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.1
438,81
420,52
301,41
614,43
147,68 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.2
692,33
198,08
64,12
158,06
35,67 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.3
37.271,38
33.867,65
33.441,64
30.838,26
7.973,65 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.4
11.905,14
8.297,17
5.371,91
4.629,79
1.454,32 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.5
44.345,34
40.825,60
48.718,51
46.887,42
11.293,55 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.6
10.737,28
6.404,93
4.004,45
3.943,23
935,41 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.7
5,35
0,45
6,10
5.169,90
134,56 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.8
58,87
129,64
279,30
294,51
23,47 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.9
9,38
16,58
0,07
15,98
0,24 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
Tahunan
2.1
277,36
106,49
211,25
106,27
106,27 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2
244.878,13
221.607,40
194.368,13
239.120,13
305.080,00 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3
3.580,32
3.364,89
4.000,65
15.254,06
3.813,50 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.1
0,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.2
3.580,32
3.364,89
4.000,65
15.254,06
3.813,50 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.3
0,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
Tahunan
3.1
1,33
2,63
2,62
1,30
1,30 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
1.480,32
361,64
65,50
449,70
95,40 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3
33,26
16,74
16,06
18,12
4,80 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.1
2,20
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.2
24,12
10,24
15,31
18,12
4,80 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3
1,44
0,00
0,75
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.4
5,50
6,50
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.5
0,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
Tahunan
4.1
119,00
157,00
140,50
62,50
62,50 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
10.957,88
7.629,99
3.404,01
5.117,26
994,80 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3
435,37
304,01
194,44
225,53
49,74 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.1
0,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.2
0,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3
434,12
303,42
194,44
225,53
49,74 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.4
0,45
0,00
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.5
0,80
0,58
0,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
-
5.1
5,86
6,57
6,87
11,29
11,29 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2
57.801.483.000,00
142.527.803.000,00
117.632.183.850,00
120.433.465.000,00
40.056.945.000,00 *
Rupiah
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3
23.327.054,00
18.517.238,00
15.863.782,00
14.828.063,00
3.948.219,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.1
55.279,00
66.000,00
143.452,00
143.917,00
40.029,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.2
2.635,00
1.645,00
980,00
1.005,00
239,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.3
887.074,00
772.227,00
970.834,00
659.141,00
178.232,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.4
4.700,00
0,00
0,00
n/a
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.5
470.890,00
1.492.528,00
1.938.625,00
1.479.856,00
326.123,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.6
Koi
17.680.208,00
12.090.603,00
9.278.280,00
9.555.525,00
2.394.567,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.7
618.262,00
749.481,00
610.088,00
571.744,00
105.432,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.8
23.834,00
7.343,00
15.301,00
15.146,00
3.187,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.9
203.610,00
32.222,00
102.561,00
108.532,00
25.634,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.10
1.339.008,00
1.129.565,00
635.316,00
631.255,00
176.345,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.11
900,00
1.500,00
1.100,00
6.536,00
1.587,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.12
935.363,00
652.727,00
753.443,00
550.369,00
142.394,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.13
1.057.102,00
1.489.093,00
1.309.310,00
971.994,00
395.623,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.14
42.200,00
32.054,00
68.446,00
81.814,00
27.132,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.15
0,00
250,00
8.500,00
10.623,00
2.317,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.16
2.591,00
0,00
40,00
n/a
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.17
3.398,00
0,00
27.546,00
40.606,00
9.823,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada