Loading

Perikanan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2018
2019
2020
2021
2022
1
Tahunan
1.1
1.213,45
2.404,88
1.470,43
1.245,63
1.245,63 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
2.023.474,63
2.058.852,17
4.761.146,71
2.015.201,94
349.403,99 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
92.804,50
105.499,05
90.160,62
92.190,06
17.441,90 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.1
259,88
438,81
420,52
301,41
125,35 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.2
331,07
692,33
198,08
64,12
36,84 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.3
33.674,49
37.271,38
33.867,65
33.441,64
6.401,63 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.4
14.791,42
11.905,14
8.297,17
5.371,91
1.666,61 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.5
36.867,06
44.345,34
40.825,60
48.718,51
7.944,11 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.6
6.796,27
10.737,28
6.404,93
4.004,45
1.218,99 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.7
0,00
35,17
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.8
3,75
5,35
0,45
6,10
1,29 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.9
35,17
58,87
129,64
279,30
33,73 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.10
45,39
9,38
16,58
0,07
0,53 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
Tahunan
2.1
94,96
277,36
106,49
211,25
211,25 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2
151.770,90
244.878,13
221.607,40
194.368,13
33,75 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3
2.689,62
3.580,32
3.364,89
4.000,65
589,99 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.1
10,75
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.2
2.678,87
3.580,32
3.364,89
4.000,65
589,99 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
Tahunan
3.1
1,00
1,33
2,63
2,62
2,62 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
518,47
1.480,32
361,64
65,50
3,24 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3
25,23
33,26
16,74
16,06
4,30 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.1
0,00
2,20
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.2
15,90
24,12
10,24
15,31
3,84 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.4
0,00
1,44
0,00
0,75
0,46 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.5
9,33
5,50
6,50
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
Tahunan
4.1
55,00
119,00
157,00
140,50
140,50 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
10.006,97
10.957,88
7.629,99
3.404,01
616,51 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3
418,43
435,37
304,01
194,44
25,79 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.1
0,00
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3
417,48
434,12
303,42
194,44
25,79 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.4
0,00
0,45
0,00
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.5
0,95
0,80
0,58
0,00
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
95.937,78
109.548,00
93.846,26
96.401,21
18.050,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
-
6.1
-
5,86
6,57
6,87
6,87 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2
-
57.801.483.000,00
142.527.803.000,00
117.632.183.850,00
26.193.051.000,00 *
Rupiah
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3
-
23.327.054,00
18.517.238,00
15.863.782,00
3.763.993,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.1
-
55.279,00
66.000,00
143.452,00
45.425,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.2
-
2.635,00
1.645,00
980,00
380,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.3
-
887.074,00
772.227,00
970.834,00
280.009,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.4
-
4.700,00
0,00
0,00
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.5
-
470.890,00
1.492.528,00
1.938.625,00
470.322,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.6
Koi
-
17.680.208,00
12.090.603,00
9.278.280,00
1.961.169,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.7
-
618.262,00
749.481,00
610.088,00
195.673,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.8
-
23.834,00
7.343,00
15.301,00
1.045,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.9
-
203.610,00
32.222,00
102.561,00
25.190,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.10
-
1.339.008,00
1.129.565,00
635.316,00
137.779,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.11
-
900,00
1.500,00
1.100,00
1.610,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.12
-
935.363,00
652.727,00
753.443,00
237.774,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.13
-
1.057.102,00
1.489.093,00
1.309.310,00
385.538,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.14
-
42.200,00
32.054,00
68.446,00
21.390,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.15
-
0,00
250,00
8.500,00
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.16
-
2.591,00
0,00
40,00
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.17
-
3.398,00
0,00
27.546,00
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada