Loading

Perikanan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
Tahunan
1.1
1.556,89
1.213,45
2.404,88
1.470,43
1.470,43
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
1.593.029,97
2.023.474,63
2.058.852,17
4.761.146,71
921.608,11
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3
84.927,51
92.804,50
105.499,05
90.160,62
41.648,04
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.1
139,24
259,88
438,81
420,52
223,97
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.2
167,76
331,07
692,33
198,08
60,61
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.3
23.772,26
33.674,49
37.271,38
33.867,65
16.679,29
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.4
12.796,47
14.791,42
11.905,14
8.297,17
3.602,42
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.5
38.592,38
36.867,06
44.345,34
40.825,60
18.492,76
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.6
9.119,92
6.796,27
10.737,28
6.404,93
2.775,71
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.7
39,29
0,00
35,17
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.8
227,28
3,75
5,35
0,45
6,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.9
36,44
35,17
58,87
129,64
105,35
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.10
36,47
45,39
9,38
16,58
1,63
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
Tahunan
2.1
112,12
94,96
277,36
106,49
106,49
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2
144.872,07
151.770,90
244.878,13
221.607,40
64.819,72
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3
2.987,10
2.689,62
3.580,32
3.364,89
1.076,74
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.1
0,00
10,75
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.2
2.987,10
2.678,87
3.580,32
3.364,89
1.076,74
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
Tahunan
3.1
1,40
1,00
1,33
2,63
2,63
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
727,83
518,47
1.480,32
361,64
2,63
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3
44,60
25,23
33,26
16,74
0,88
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.1
0,25
0,00
2,20
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.2
12,59
15,90
24,12
10,24
0,13
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.4
0,00
0,00
1,44
0,00
0,75
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.5
31,76
9,33
5,50
6,50
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4
Tahunan
4.1
130,00
55,00
119,00
157,00
157,00
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.2
7.897,97
10.006,97
10.957,88
7.629,99
1.233,38
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3
324,48
418,43
435,37
304,01
51,50
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.1
9,58
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3
4,96
417,48
434,12
303,42
51,50
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.4
0,00
0,00
0,45
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.5
309,94
0,95
0,80
0,58
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5
Tahunan
5.1
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2
3.710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3
266,49
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3.7
266,49
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6
Tahunan
6.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.3.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
7
88.550,18
95.937,78
109.548,00
93.846,26
42.965,34
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada