Loading

Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
1.422,00
1.474,00
1.510,00
1.545,00
1.545,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada