Loading

Hortikultura

Pertanian

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
Tahunan
1.1
8.244,22
6.383,80
7.367,00
7.047,53 *
4.034,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2
58.130,00
29.832,70
33.456,00
32.009,90 *
3.630,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3
824.422,00
638.380,00
736.664,00
711.331,11 *
403.367,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4
70,51
46,73
45,42
45,42 *
9,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5
0,70
0,47
0,45
0,45 *
0,09 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2
Tahunan
2.1
152,26
142,64
182,00
148,56 *
170,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2
3.004,50
2.827,00
2.849,00
2.322,00 *
384,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3
45.668,00
42.793,00
54.685,00
44.653,85 *
51.147,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4
197,37
198,18
156,30
156,30 *
23,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5
0,66
0,66
0,52
0,52 *
0,08 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3
Tahunan
3.1
182,28
173,07
214,00
202,92 *
170,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2
8.376,20
13.995,20
14.653,00
13.916,80 *
3.579,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3
182.284,00
173.070,00
213.651,00
201.692,75 *
170.430,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4
459,52
80,86
685,84
685,84 *
210,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5
0,46
0,81
0,69
0,69 *
0,21 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4
Tahunan
4.1
1.119,51
1.146,96
1.351,00
1.284,87 *
1.144,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2
47.554,30
66.729,60
68.257,00
64.909,20 *
13.732,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3
1.119.517,00
1.146.962,00
1.351.141,00
1.272.729,41 *
1.144.362,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.4
424,77
58,17
505,18
505,18 *
120,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5
0,42
0,58
0,51
0,51 *
0,12 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5
Tahunan
5.1
3,16
2,81
3,00
2,61 *
0,17 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.2
496,20
518,80
566,00
448,60 *
131,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.3
78.902,00
70.388,00
82.370,00
64.085,71 *
4.364,00 *
Rumpun
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.4
1.570,20
1.842,64
1.716,37
1.716,37 *
7.500,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.5
0,06
0,07
0,07
0,07 *
0,03 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6
Tahunan
6.1
1.135,04
1.076,44
1.323,00
682,91 *
707,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.2
6.264,70
6.770,60
9.258,00
4.780,40 *
1.343,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.3
113.504,00
107.644,00
132.265,00
68.291,43 *
70.697,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.4
55,19
62,90
70,00
70,00 *
19,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.5
0,55
0,63
0,70
0,70 *
0,19 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7
Tahunan
7.1
470,17
477,64
485,00
447,88 *
158,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.2
2.938,90
2.434,80
2.782,00
2.567,00 *
269,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.3
47.017,00
47.764,00
48.807,00
45.031,58 *
15.802,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.4
62,51
50,98
57,31
57,31 *
17,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.5
0,62
0,51
0,57
0,57 *
0,17 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8
Tahunan
8.1
1.252,00
1.085,00
685,00
348,62 *
33,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.2
24.015,80
22.230,40
14.549,65
7.012,85 *
707,10 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.3
21.284.000,00
62.930,00
12.295.883,00
5.926.548,63 *
561.000,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.4
191,80
201,16
212,39
201,16 *
214,30 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.5
0,11
28,31
0,01
0,01 *
0,01 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9
Tahunan
9.1
306,10
293,05
897,00
339,31 *
689,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.2
2.385,00
2.303,60
10.931,00
3.541,70 *
5.786,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.3
30.610,00
29.305,00
89.727,00
34.054,81 *
68.876,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.4
77,92
78,61
121,83
104,38 *
84,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.5
0,78
0,79
1,22
1,04 *
0,84 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10
Tahunan
10.1
66,89
62,02
71,00
89,05 *
40,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.2
824,90
661,20
661,00
832,00 *
218,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.3
20.067,00
18.608,00
21.230,00
26.838,71 *
12.110,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.4
123,32
106,60
93,43
93,43 *
54,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.5
0,41
0,36
0,31
0,31 *
0,18 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11
Tahunan
11.1
300,59
302,47
345,00
139,77 *
197,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.2
1.763,30
2.374,20
2.596,00
1.051,90 *
1.598,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.3
30.059,00
30.247,00
34.498,00
14.025,33 *
19.729,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.4
58,66
78,49
75,26
75,26 *
81,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.5
0,59
0,78
0,75
0,75 *
0,81 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12
Tahunan
12.1
272,81
246,78
242,00
535,76 *
186,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.2
2.754,10
4.283,80
4.740,00
8.582,90 *
2.060,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.3
81.843,00
74.036,00
72.532,00
161.941,51 *
55.683,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.4
100,95
173,58
196,04
160,20 *
111,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.5
0,34
0,57
0,65
0,53 *
0,37 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13
Tahunan
13.1
643,64
545,88
789,00
700,65 *
304,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.2
2.588,20
3.838,00
4.821,00
4.281,00 *
334,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.3
64.364,00
54.588,00
80.912,00
70.180,33 *
30.398,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.4
40,22
70,30
61,10
61,10 *
11,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.5
0,40
0,70
0,61
0,61 *
0,11 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14
Tahunan
14.1
1.587,77
1.583,98
3.103,00
2.540,01 *
1.541,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.2
12.172,00
14.210,20
15.238,00
12.474,00 *
2.003,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.3
158.777,00
158.398,00
310.308,00
254.571,43 *
154.089,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.4
76,66
89,71
49,11
49,11 *
13,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.5
0,77
0,89
0,49
0,49 *
0,13 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15
Tahunan
15.1
1.860,69
1.842,01
2.841,00
3.121,01 *
2.422,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.2
41.119,80
54.995,50
57.296,00
62.950,80 *
19.380,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.3
3.721.370,00
3.684.028,00
5.681.431,00
6.295.080,00 *
4.844.939,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.4
220,90
298,56
201,70
201,70 *
80,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.5
0,11
0,14
0,10
0,10 *
0,04 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16
Tahunan
16.1
2.545,35
1.862,88
2.080,00
2.532,90 *
1.305,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.2
9.547,20
9.013,10
16.286,00
14.143,70 *
4.306,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.3
254.535,00
186.288,00
208.003,00
252.566,07 *
130.481,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.4
37,51
48,38
78,30
55,84 *
33,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.5
0,37
0,48
0,78
0,56 *
0,33 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17
Tahunan
17.1
485,81
405,89
441,00
244,68 *
209,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.2
3.988,80
2.470,40
3.906,00
1.916,10 *
334,04 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.3
48.581,00
40.589,00
44.121,00
25.598,00 *
20.877,68 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.4
82,11
60,86
88,54
78,31 *
16,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.5
0,82
0,60
0,89
0,78 *
0,16 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18
Tahunan
18.1
196,62
190,40
257,00
150,54 *
244,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.2
1.929,40
5.886,10
1.506,03
1.819,46 *
292,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.3
58.397,00
56.551,00
77.124,00
45.486,50 *
73.051,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.4
98,13
309,13
58,58
120,86 *
12,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.5
0,33
1,04
0,20
0,40 *
0,04 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19
Tahunan
19.1
853,80
850,71
1.060,00
456,88 *
561,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.2
6.387,60
23.357,10
8.359,00
5.472,00 *
1.010,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.3
85.380,00
85.071,00
106.046,00
45.600,00 *
56.086,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.4
74,81
274,56
78,82
119,77 *
18,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.5
0,75
2,74
0,79
1,20 *
0,18 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20
Tahunan
20.1
1.839,06
1.581,91
2.790,00
2.534,23 *
1.329,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.2
16.350,30
18.274,90
17.898,00
16.259,60 *
3.722,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.3
511.259,00
439.772,00
557.953,00
508.112,50 *
265.862,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.4
88,91
115,52
64,16
64,16 *
28,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.5
0,32
0,41
0,32
0,32 *
0,14 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21
Tahunan
21.1
1.740,00
1.891,00
3.020,39
2.430,30 *
236,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.2
16.998,50
18.810,50
29.808,66
21.811,92 *
2.072,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.3
97,72
92,89
98,69
89,75 *
87,80 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22
Tahunan
22.1
0,00
0,00
0,10
0,00 *
n/a
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.2
0,00
0,00
1,16
0,00 *
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.3
0,00
0,00
116,00
0,00 *
n/a
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23
Tahunan
23.1
5.458,00
6.593,00
16.672,00
14.913,00 *
2.505,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.2
42.972,40
59.573,30
54.311,10
52.589,50 *
7.860,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.3
74,63
90,35
32,58
35,26 *
31,40 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24
Tahunan
24.1
361,00
418,00
501,99
563,31 *
124,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.2
3.093,90
3.337,10
4.136,30
4.565,66 *
986,40 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.3
85,70
79,86
82,40
81,05 *
79,50 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25
Tahunan
25.1
14,00
15,00
14,50
1,94 *
12,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.2
141,20
143,70
95,70
12,82 *
19,20 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.3
100,86
95,80
66,00
66,00 *
16,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26
Tahunan
26.1
30,00
28,00
22,50
17,36 *
4,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.2
260,50
250,50
188,75
145,60 *
30,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.3
86,83
89,27
83,89
83,89 *
75,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada