Loading

Hortikultura

Pertanian

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
Tahunan
1.1
3.251,05
6.840,50
8.244,22
6.383,80 *
4.697,11
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2
32.237,80
61.171,40
58.130,00
29.832,70 *
11.545,93
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3
325.105,00
684.050,00
824.422,00
638.380,00 *
469.711,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4
99,16
89,43
70,51
46,73 *
24,58
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5
0,99
1,06
0,70
0,47 *
0,25
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2
Tahunan
2.1
106,92
110,00
152,26
142,64 *
121,28
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2
2.110,30
2.443,00
3.004,50
2.827,00 *
1.969,34
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3
32.077,00
38.508,00
45.668,00
42.793,00 *
42.398,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4
197,37
222,04
197,37
198,18 *
162,38
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5
0,66
0,63
0,66
0,66 *
0,46
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3
Tahunan
3.1
117,29
159,62
182,28
1.730,70 *
203,44
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2
6.038,00
6.815,10
8.376,20
13.995,20 *
10.758,13
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3
117.289,00
159.623,00
182.284,00
173.070,00 *
203.442,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4
514,80
426,96
459,52
80,86 *
528,81
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5
0,51
0,43
0,46
0,81 *
0,53
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4
Tahunan
4.1
958,63
1.108,92
11.195,17
11.469,62 *
1.171,51
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2
40.920,70
45.065,60
47.554,30
66.729,60 *
49.437,29
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3
958.629,00
1.108.920,00
1.119.517,00
1.146.962,00 *
1.171.508,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.4
426,87
406,39
424,77
58,17 *
422,00
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5
0,43
0,41
0,42
0,58 *
0,42
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5
Tahunan
5.1
2,96
3,01
3,16
2,81 *
2,64
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.2
532,60
418,70
496,20
518,80 *
429,24
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.3
73.949,00
75.152,00
78.902,00
70.388,00 *
66.121,00
Rumpun
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.4
1.799,32
1.391,03
1.570,20
1.842,64 *
1.622,92
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.5
0,07
0,05
0,06
0,07 *
0,06
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6
Tahunan
6.1
776,00
1.025,98
1.135,04
1.076,44 *
1.076,68
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.2
6.766,70
6.596,20
6.264,70
6.770,60 *
6.006,98
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.3
77.600,00
102.598,00
113.504,00
107.644,00 *
107.668,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.4
87,20
64,29
55,19
62,90 *
55,79
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.5
0,87
0,64
0,55
0,63 *
0,56
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7
Tahunan
7.1
228,84
292,69
470,17
477,64 *
166,67
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.2
1.801,60
1.652,30
2.938,90
2.434,80 *
595,97
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.3
22.884,00
29.269,00
47.017,00
47.764,00 *
16.667,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.4
78,73
56,45
62,51
50,98 *
35,76
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.5
0,79
0,56
0,62
0,51 *
0,36
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8
Tahunan
8.1
944,00
1.502,00
1.252,00
1.085,00 *
491,15
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.2
17.861,40
30.742,10
24.015,80
22.230,40 *
10.370,22
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.3
16.048,00
88.352,94
21.284.000,00
62.930,00 *
8.349.550,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.4
189,21
204,67
191,80
201,16 *
211,14
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.5
11,13
3,48
0,11
28,31 *
0,01
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9
Tahunan
9.1
219,92
402,62
306,10
293,05 *
810,52
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.2
3.777,10
3.149,20
2.385,00
2.303,60 *
9.592,88
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.3
21.992,00
40.262,00
30.610,00
29.305,00 *
81.052,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.4
171,75
78,22
77,92
78,61 *
118,35
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.5
1,72
0,78
0,78
0,79 *
1,18
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10
Tahunan
10.1
45,93
57,05
66,89
62,02 *
67,32
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.2
611,80
744,40
824,90
661,20 *
446,69
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.3
13.780,00
17.116,00
20.067,00
18.608,00 *
20.195,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.4
133,19
130,47
123,32
106,60 *
66,36
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.5
0,44
0,43
0,41
0,36 *
0,22
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11
Tahunan
11.1
171,62
202,83
300,59
302,47 *
252,75
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.2
1.489,40
1.373,50
1.763,30
2.374,20 *
1.962,10
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.3
17.162,00
20.283,00
30.059,00
30.247,00 *
25.275,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.4
86,78
67,72
58,66
78,49 *
77,63
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.5
0,87
0,68
0,59
0,78 *
0,78
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12
Tahunan
12.1
205,59
265,31
272,81
246,78 *
225,76
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.2
2.116,50
2.410,90
2.754,10
4.283,80 *
4.460,24
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.3
61.676,00
79.594,00
81.843,00
74.036,00 *
67.729,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.4
102,95
90,87
100,95
173,58 *
197,56
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.5
0,34
0,30
0,34
0,57 *
0,66
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13
Tahunan
13.1
206,83
441,13
643,64
545,88 *
782,48
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.2
2.724,90
2.287,80
2.588,20
3.838,00 *
3.676,97
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.3
20.683,00
4.413,00
64.364,00
54.588,00 *
78.248,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.4
131,75
51,86
40,22
70,30 *
46,99
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.5
1,32
0,52
0,40
0,70 *
0,47
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14
Tahunan
14.1
1.119,91
1.510,53
1.587,77
1.583,98 *
2.853,94
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.2
12.823,90
13.381,50
12.172,00
14.210,20 *
10.842,95
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.3
111.991,00
151.053,00
158.777,00
216.240,00 *
285.394,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.4
114,51
88,59
76,66
89,71 *
37,99
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.5
1,15
0,89
0,77
0,89 *
0,38
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15
Tahunan
15.1
1.413,66
3.012,81
1.860,69
1.842,01 *
2.666,02
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.2
37.913,40
90.295,50
41.119,80
54.995,50 *
24.926,36
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.3
2.827.317,00
6.025.627,00
3.721.370,00
3.684.028,00 *
5.332.037,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.4
268,19
299,70
220,90
298,56 *
93,50
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.5
0,13
0,15
0,11
0,14 *
0,05
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16
Tahunan
16.1
1.915,18
2.227,79
2.545,35
1.862,88 *
1.613,09
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.2
12.406,50
10.287,80
9.547,20
9.013,10 *
8.341,01
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.3
191.518,00
222.779,00
254.535,00
186.288,00 *
161.309,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.4
64,78
46,18
37,51
48,38 *
51,71
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.5
0,65
0,46
0,37
0,48 *
0,52
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17
Tahunan
17.1
356,23
450,80
485,81
405,89 *
418,91
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.2
4.667,20
4.420,50
3.988,80
2.470,40 *
3.218,22
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.3
35.623,00
45.080,00
48.581,00
40.589,00 *
41.891,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.4
131,02
9.806,00
82,11
60,86 *
76,82
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.5
1,31
0,98
0,82
0,60 *
0,77
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18
Tahunan
18.1
178,89
229,68
196,62
190,40 *
231,40
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.2
1.534,60
2.177,80
1.929,40
5.886,10 *
1.096,55
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.3
53.667,00
68.904,00
58.397,00
56.551,00 *
69.421,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.4
85,78
94,82
98,13
309,13 *
47,39
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.5
0,29
0,32
0,33
1,04 *
0,16
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19
Tahunan
19.1
1,96
2,28
2,18
2,16 *
-
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.2
105,40
112,90
110,40
116,00 *
-
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.3
1.958,00
2.280,00
2.176,00
2.163,00 *
-
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.4
538,30
495,18
506,42
536,29 *
-
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.5
0,54
0,52
0,51
0,53 *
-
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20
Tahunan
20.1
735,28
841,35
853,80
850,71 *
1.486,70
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.2
6.311,60
6.969,10
6.387,60
23.357,10 *
6.292,34
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.3
73.528,00
84.135,00
85.380,00
85.071,00 *
80.817,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.4
85,84
82,83
74,81
274,56 *
42,32
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.5
0,86
0,83
0,75
2,74 *
0,78
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21
Tahunan
21.1
1.753,00
1.658,05
1.839,06
1.581,91 *
2.056,34
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.2
14.645,50
13.924,90
16.350,30
18.274,90 *
11.725,24
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.3
380.236,00
460.937,00
511.259,00
439.772,00 *
411.268,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.4
83,54
83,98
88,91
115,52 *
57,02
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.5
0,39
0,30
0,32
0,41 *
0,29
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22
Tahunan
22.1
1.423,00
1.499,00
1.740,00
1.891,00 *
2.254,54
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.2
13.980,10
14.949,70
16.998,50
18.810,50 *
22.024,66
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.3
98,24
99,73
97,72
92,89 *
97,69
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23
Tahunan
23.1
0,00
0,00
0,00
0,00 *
0,05
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.2
0,00
0,00
0,00
0,00 *
1,15
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.3
0,00
0,00
0,00
0,00 *
230,00
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24
Tahunan
24.1
4.934,00
5.152,00
5.458,00
6.593,00 *
10.347,08
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.2
37.902,60
44.590,10
42.972,40
59.573,30 *
28.373,13
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.3
76,82
82,52
74,63
90,35 *
27,42
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25
Tahunan
25.1
438,00
397,00
361,00
418,00 *
344,23
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.2
3.630,50
3.240,70
3.093,90
3.337,10 *
2.791,58
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.3
82,89
81,63
85,70
79,86 *
81,10
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26
Tahunan
26.1
34,00
17,00
14,00
15,00 *
8,50
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.2
326,50
168,80
141,20
143,70 *
59,50
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.3
96,03
99,29
100,86
95,80 *
70,00
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27
Tahunan
27.1
39,00
29,00
30,00
28,00 *
18,50
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27.2
453,20
319,20
260,50
250,50 *
151,75
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27.3
116,21
110,07
86,83
89,27 *
82,03
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada