Loading

Hortikultura

Pertanian

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2018
2019
2020
2021
2022
1
Tahunan
1.1
6.840,50
8.244,22
6.383,80
7.366,64
1.383,46
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2
61.171,40
58.130,00
29.832,70
7.946,01
6.020,72
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3
684.050,00
824.422,00
638.380,00
736.664,00
138.345,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4
89,43
70,51
46,73
10,79
43,52
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5
1,06
0,70
0,47
0,11
0,44
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2
Tahunan
2.1
110,00
152,26
142,64
185,34
63,94
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2
2.443,00
3.004,50
2.827,00
558,07
540,95
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3
38.508,00
45.668,00
42.793,00
55.601,00
19.181,33
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4
222,04
197,37
198,18
30,11
84,61
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5
0,63
0,66
0,66
0,10
0,28
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3
Tahunan
3.1
159,62
182,28
173,07
213,65
142,40
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2
6.815,10
8.376,20
13.995,20
3.852,98
3.322,91
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3
159.623,00
182.284,00
173.070,00
213.651,00
142.399,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4
426,96
459,52
80,86
180,34
233,35
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5
0,43
0,46
0,81
0,18
0,23
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4
Tahunan
4.1
1.108,92
1.119,51
1.146,96
1.351,14
824,71
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2
45.065,60
47.554,30
66.729,60
16.826,52
14.536,63
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3
1.108.920,00
1.119.517,00
1.146.962,00
1.351.141,00
824.709,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.4
406,39
424,77
58,17
124,54
176,26
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5
0,41
0,42
0,58
0,12
0,18
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5
Tahunan
5.1
3,01
3,16
2,81
3,29
1,82
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.2
418,70
496,20
518,80
164,98
109,03
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.3
75.152,00
78.902,00
70.388,00
82.370,00
45.393,67
Rumpun
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.4
1.391,03
1.570,20
1.842,64
500,71
600,47
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.5
0,05
0,06
0,07
0,02
0,02
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6
Tahunan
6.1
1.025,98
1.135,04
1.076,44
1.322,65
915,03
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.2
6.596,20
6.264,70
6.770,60
5.485,39
4.794,22
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.3
102.598,00
113.504,00
107.644,00
132.265,00
91.503,33
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.4
64,29
55,19
62,90
41,47
52,39
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.5
0,64
0,55
0,63
0,41
0,52
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7
Tahunan
7.1
292,69
470,17
477,64
485,51
255,52
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.2
1.652,30
2.938,90
2.434,80
543,57
822,02
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.3
29.269,00
47.017,00
47.764,00
48.551,00
25.552,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.4
56,45
62,51
50,98
11,20
32,17
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.5
0,56
0,62
0,51
0,11
0,32
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8
Tahunan
8.1
1.502,00
1.252,00
1.085,00
685,00
110,53
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.2
30.742,10
24.015,80
22.230,40
14.550,00
2.296,57
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.3
88.352,94
21.284.000,00
62.930,00
11.645.850,00
1.879.082,72
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.4
204,67
191,80
201,16
212,00
2.077,70
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.5
3,48
0,11
28,31
0,01
0,01
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9
Tahunan
9.1
402,62
306,10
293,05
897,27
426,19
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.2
3.149,20
2.385,00
2.303,60
8.803,24
3.712,44
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.3
40.262,00
30.610,00
29.305,00
89.727,00
42.619,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.4
78,22
77,92
78,61
98,11
87,11
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.5
0,78
0,78
0,79
0,98
0,87
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10
Tahunan
10.1
57,05
66,89
62,02
71,40
43,99
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.2
744,40
824,90
661,20
220,40
236,19
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.3
17.116,00
20.067,00
18.608,00
21.419,00
13.196,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.4
130,47
123,32
106,60
30,87
53,69
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.5
0,43
0,41
0,36
0,10
0,18
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11
Tahunan
11.1
202,83
300,59
302,47
344,98
158,09
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.2
1.373,50
1.763,30
2.374,20
1.560,51
1.351,77
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.3
20.283,00
30.059,00
30.247,00
34.498,00
15.808,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.4
67,72
58,66
78,49
45,23
85,51
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.5
0,68
0,59
0,78
0,45
0,86
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12
Tahunan
12.1
265,31
272,81
246,78
247,34
167,00
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.2
2.410,90
2.754,10
4.283,80
1.632,89
1.408,67
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.3
79.594,00
81.843,00
74.036,00
74.202,00
50.099,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.4
90,87
100,95
173,58
66,02
84,35
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.5
0,30
0,34
0,57
0,22
0,28
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13
Tahunan
13.1
441,13
643,64
545,88
809,12
207,87
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.2
2.287,80
2.588,20
3.838,00
1.424,92
1.003,56
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.3
4.413,00
64.364,00
54.588,00
80.912,00
20.786,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.4
51,86
40,22
70,30
17,61
48,28
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.5
0,52
0,40
0,70
0,18
0,48
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14
Tahunan
14.1
1.510,53
1.587,77
1.583,98
3.103,08
812,17
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.2
13.381,50
12.172,00
14.210,20
4.546,41
4.113,70
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.3
151.053,00
158.777,00
158.398,00
310.308,00
81.217,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.4
88,59
76,66
89,71
14,65
50,65
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.5
0,89
0,77
0,89
0,15
0,51
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15
Tahunan
15.1
3.012,81
1.860,69
1.842,01
2.840,72
2.049,68
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.2
90.295,50
41.119,80
54.995,50
21.362,13
21.413,88
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.3
6.025.627,00
3.721.370,00
3.684.028,00
5.681.431,00
4.099.362,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.4
299,70
220,90
298,56
75,20
104,47
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.5
0,15
0,11
0,14
0,04
0,05
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16
Tahunan
16.1
2.227,79
2.545,35
1.862,88
2.080,03
1.274,65
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.2
10.287,80
9.547,20
9.013,10
4.476,65
3.626,47
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.3
222.779,00
254.535,00
186.288,00
208.003,00
127.465,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.4
46,18
37,51
48,38
21,52
28,45
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.5
0,46
0,37
0,48
0,22
0,28
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17
Tahunan
17.1
450,80
485,81
405,89
441,21
226,66
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.2
4.420,50
3.988,80
2.470,40
969,27
1.022,13
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.3
45.080,00
48.581,00
40.589,00
44.121,00
22.665,67
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.4
9.806,00
82,11
60,86
21,97
45,10
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.5
0,98
0,82
0,60
0,22
0,45
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18
Tahunan
18.1
229,68
196,62
190,40
257,08
144,61
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.2
2.177,80
1.929,40
5.886,10
356,13
901,18
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.3
68.904,00
58.397,00
56.551,00
77.124,00
43.382,33
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.4
94,82
98,13
309,13
13,85
62,32
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18.5
0,32
0,33
1,04
0,05
0,21
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19
Tahunan
19.1
841,35
853,80
850,71
1.060,46
540,95
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.2
6.969,10
6.387,60
23.357,10
2.993,31
3.258,98
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.3
84.135,00
85.380,00
85.071,00
106.046,00
54.095,33
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.4
82,83
74,81
274,56
28,23
60,25
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19.5
0,83
0,75
2,74
0,28
0,60
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20
Tahunan
20.1
1.658,05
1.839,06
1.581,91
2.789,77
909,12
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.2
13.924,90
16.350,30
18.274,90
3.768,75
3.405,70
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.3
460.937,00
511.259,00
439.772,00
557.953,00
181.823,00
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.4
83,98
88,91
115,52
13,51
37,46
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20.5
0,30
0,32
0,41
0,07
0,19
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21
Tahunan
21.1
1.499,00
1.740,00
1.891,00
3.020,39
218,40
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.2
14.949,70
16.998,50
18.810,50
29.808,66
1.832,54
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21.3
99,73
97,72
92,89
98,69
83,91
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22
Tahunan
22.1
0,00
0,00
0,00
0,10
0,00
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.2
0,00
0,00
0,00
1,16
0,00
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22.3
0,00
0,00
0,00
116,00
0,00
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23
Tahunan
23.1
5.152,00
5.458,00
6.593,00
6.336,34
1.343,96
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.2
44.590,10
42.972,40
59.573,30
54.311,09
7.444,99
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23.3
82,52
74,63
90,35
85,71
55,40
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24
Tahunan
24.1
397,00
361,00
418,00
501,99
117,51
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.2
3.240,70
3.093,90
3.337,10
4.136,30
983,89
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
24.3
81,63
85,70
79,86
82,40
83,73
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25
Tahunan
25.1
17,00
14,00
15,00
14,50
3,09
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.2
168,80
141,20
143,70
95,70
20,42
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
25.3
99,29
100,86
95,80
66,00
66,00
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26
Tahunan
26.1
29,00
30,00
28,00
22,50
6,16
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.2
319,20
260,50
250,50
188,75
48,50
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
26.3
110,07
86,83
89,27
83,89
78,75
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
27
2,28
2,18
2,16
n/a
n/a
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
28
112,90
110,40
116,00
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
29
2.280,00
2.176,00
2.163,00
n/a
n/a
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
30
495,18
506,42
536,29
n/a
n/a
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
31
0,52
0,51
0,53
n/a
n/a
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada