Loading

Peternakan

Pertanian

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
Tahunan
1.1
309.960,00
313.425,00
304.423,00
309.259,00
312.135,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2
39.023,00
34.951,00
37.997,00
35.668,00
36.812,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3
0,30
1,11
-2,87
1,58
0,92
%
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2
Tahunan
2.1
4.003,00
3.747,00
3.873,00
3.520,00
3.419,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2
6.124.590,00
4.059.473,00
5.925.690,00
4.960.982,00
5.160.029,00
Liter
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3
-1,62
-6,39
3,30
-0,09
-1,50
%
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3
Tahunan
3.1
401.219,00
405.948,00
402.943,00
416.400,00
438.834,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2
194.788,00
148.942,00
143.957,00
148.191,00
144.442,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3
16.634,00
14.339,00
16.214,00
11.725,00
10.879,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4
646,00
616,00
510,00
488,00
477,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5
1.951,00
1.914,00
1.846,00
1.842,00
1.716,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.6
28.701,00
38.658,00
44.703,00
42.260,00
42.414,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4
Tahunan
4.1
-
-
-
-
15.881.769,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2
Tahunan
4.2.1
4.530.899,00
3.584.305,00
3.622.616,00
3.496.119,00
3.441.111,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2.2
5.682,03
6.076,08
5.259,72
4.249,00
4.895,69
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2.3
2.849,11
2.289,48
2.313,94
2.225,37
2.153,92
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3
Tahunan
4.3.1
3.418.237,00
3.514.189,00
3.489.305,00
4.618.205,00
3.594.497,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3.2
26.354,61
27.094,40
27.295,60
32.791,39
35.627,00
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3.3
3.907,71
3.914,95
3.047,06
3.886,00
3.977,00
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.4
Tahunan
4.4.1
6.668.834,00
6.209.515,00
51.245.533,00
6.184.378,00
6.696.935,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.4.2
34.273,98
29.982,96
56.504,00
35.854,00
35.854,00
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5
Tahunan
4.5.1
496.196,00
416.405,00
411.044,00
441.503,00
442.136,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5.2
2.724,12
2.286,06
2.256,63
2.299,90
2.297,05
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.5.3
565,15
509,60
386,37
620,99
393,65
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.6
Tahunan
4.6.1
28.551,00
69.398,00
68.842,00
80.444,00
80.597,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.6.2
156,75
380,99
377,94
629,62
442,53
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.6.3
13,12
30,21
39,24
24,00
50,12
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.7
Tahunan
4.7.1
2.114.059,00
1.751.823,00
1.856.978,00
1.555.234,00
1.554.851,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.7.2
3.665,78
2.599,90
3.220,00
2.150,04
2.700,68
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.7.3
71,91
250,72
95,00
35,00
87,82
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.8
Tahunan
4.8.1
64.373,00
86.558,00
69.508,00
71.620,00
71.642,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.8.2
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.8.3
12,71
24,99
17,37
8,00
8,00
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5
Tahunan
5.1
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.2
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.3
9,00
8,00
8,00
16,00
16,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5.4
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6
2,00
3,00
3,00
4,00
4,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8
Tahunan
8.1
Tahunan
8.1.1
24.900,00
36.785,00
21.715,00
6.751,00
55,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.2
n/a
272,00
410,00
14,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.3
n/a
3,00
133,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.4
23.375,00
75.748,00
73.327,00
8.951,00
148,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.5
41.050,00
126.830,00
132.392,00
23.431,00
274,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.6
10.040,00
5,00
11.938,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.7
n/a
243,00
243,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.8
145.150,00
2.070.419,00
9.643.777,00
4.500.341,00
297,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.9
8.422,00
3.619.705,00
4.185.459,00
18.454.050,00
1.645,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.10
53.100,00
31.873.740,00
39.028.309,00
14.912.694,00
445,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.11
n/a
458.428,00
857.908,00
409.096,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.12
n/a
6.096,00
7.904,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.1.13
n/a
2.136.792,00
1.794.060,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9
Tahunan
9.1
Tahunan
9.1.1
18.300,00
43.305,00
40.611,00
14.467,00
547,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.2
n/a
505,00
737,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.3
n/a
161,00
133,00
5,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.4
57.100,00
44.504,00
26.873,00
18.042,00
1.390,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.5
15.920,00
18.296,00
3.289,00
4.610,00
748,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.6
3.000,00
15.617,00
11.262,00
730,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.7
3,00
0,00
12,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.8
24.700,00
1.484.322,00
13.812.271,00
766.672,00
2.370,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.9
n/a
227.908,00
107.027,00
571.032,00
4.094,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.10
1.636.000,00
82.349,00
4.540.874,00
2.683.037,00
27.295,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.11
42.300,00
63.981,00
47.356,00
153.357,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.12
1.440,00
0,00
5.533,00
0,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.1.13
n/a
119.734,00
33.923,00
223.625,00
0,00
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada