Loading

Data Kinerja Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Penanaman Modal

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
37.147.936,00
43.173.678,00
49.519.128,00
44.329.520,00
23.284.485,00 *
Juta Rupiah
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2
100,00
100,00
98,47
97,28
105,70 *
%
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
3
12.853.974,00
20.075.671,00
26.593.957,00
29.417.339,00
31.403.129.371.402,00 *
Juta Rupiah
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4
776.312,00
7.221.697,00
6.518.285.700.000,00
2.823.382,00
1.207.133,52 *
Juta Rp
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5
n/a
1.947.611,10
391.531.332,00
10.518.868,00
709.005.311,00 *
Juta Rp
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
6
n/a
n/a
87,86
86,68
86,99 *
Nilai
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
7
n/a
n/a
94,00
97,00
98,40 *
%
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
8
n/a
n/a
5,00
4,00
4,00 *
Hari
Tahunan
Dinas Perizinan dan Penanaman ModalTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada