Loading

Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut

Perhubungan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
7.321,00
8.056,00
7.150,00
7.607,00
2.603,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perhubungan DIY
2
5.317.484,00
5.880.610,00
5.282.737,00
2.776.667,00
471.278,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perhubungan DIYTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada