Loading

Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut

Perhubungan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2018
2019
2020
2021
2022
1
Tahunan
1.1
8.056,00
7.150,00
7.607,00
4.132,00
4.132,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Perhubungan DIY
1.2
5.880.610,00
5.282.737,00
2.776.667,00
1.508.450,00
1.508.450,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Perhubungan DIYTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada