Loading

Perikanan Budidaya

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2020
2021
2022
2023
2024
001
Tahunan
001.01
1.470,43
1.245,63
1.243,40
1.224,94 *
1.224,94 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.02
1.980.211,82
2.015.201,94
2.275.446,62
2.216.120,76 *
684.684,77 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03
90.160,62
92.190,06
92.551,59
94.152,32 *
28.450,63 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.01
420,52
301,41
614,43
603,23 *
190,08 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.02
198,08
64,12
158,06
445,87 *
352,48 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.03
33.867,65
33.441,64
30.838,26
31.787,18 *
10.639,72 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.05
8.297,17
5.371,91
4.629,79
4.783,55 *
1.347,35 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.06
40.825,60
48.718,51
46.887,42
47.102,03 *
12.122,21 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.07
6.404,93
4.004,45
3.943,23
5.009,01 *
2.379,24 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.09
0,45
6,10
5.169,90
4.107,11 *
1.355,35 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.11
129,64
279,30
294,51
297,69 *
58,70 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
001.03.13
16,58
0,07
15,98
16,65 *
5,49 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002
Tahunan
002.01
106,49
211,25
106,27
106,27 *
106,27 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002.02
221.607,40
194.368,13
239.120,13
187.747,55 *
45.591,97 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002.03
3.364,89
4.000,65
4.306,10
3.443,86 *
857,63 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002.03.01
0,00
0,00
n/a
28,58 *
28,58 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002.03.02
3.364,89
4.000,65
4.306,10
3.413,92 *
829,05 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
002.03.04
0,00
0,00
n/a
1,36 *
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004
Tahunan
004.01
2,63
2,62
1,30
1,15 *
1,15 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.02
361,64
65,50
449,70
278,98 *
113,45 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03
16,74
16,06
18,12
11,25 *
4,54 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03.01
0,00
0,00
n/a
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03.03
10,24
15,31
18,12
11,25 *
4,54 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03.06
0,00
0,75
n/a
0,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03.07
6,50
0,00
n/a
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
004.03.09
0,00
0,00
n/a
n/a
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005
Tahunan
005.01
157,00
140,50
62,50
38,90 *
38,90 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.02
7.629,99
3.404,01
5.117,26
3.662,35 *
1.106,60 *
Juta
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03
304,01
194,44
225,53
153,58 *
48,14 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03.01
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03.02
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03.03
303,42
194,44
225,53
153,58 *
48,14 *
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03.08
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
005.03.09
0,58
0,00
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011
-
011.01
6,57
6,87
11,29
11,28 *
11,28 *
Ha
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.02
142.527.803.000,00
117.632.183.850,00
120.433.465.000,00
112.152.870.000,00 *
20.540.323.000,00 *
Rupiah
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03
18.517.238,00
15.863.782,00
14.828.063,00
14.322.201,00 *
2.756.719,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.01
66.000,00
143.452,00
143.917,00
136.656,00 *
36.073,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.02
1.645,00
980,00
1.005,00
940,00 *
294,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.03
772.227,00
970.834,00
659.141,00
645.975,00 *
164.583,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.04
0,00
0,00
n/a
n/a
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.05
1.492.528,00
1.938.625,00
1.479.856,00
1.437.784,00 *
287.806,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.06
Koi
12.090.603,00
9.278.280,00
9.555.525,00
9.217.368,00 *
1.582.382,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.07
749.481,00
610.088,00
571.744,00
558.120,00 *
137.331,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.08
7.343,00
15.301,00
15.146,00
13.729,00 *
637,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.09
32.222,00
102.561,00
108.532,00
126.939,00 *
24.161,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.10
1.129.565,00
635.316,00
631.255,00
632.573,00 *
113.183,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.11
1.500,00
1.100,00
6.536,00
4.968,00 *
729,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.12
652.727,00
753.443,00
550.369,00
501.141,00 *
141.926,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.13
1.489.093,00
1.309.310,00
971.994,00
937.390,00 *
239.678,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.14
32.054,00
68.446,00
81.814,00
45.031,00 *
14.265,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.15
250,00
8.500,00
10.623,00
7.621,00 *
3.822,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.16
0,00
40,00
n/a
n/a
n/a
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
011.03.17
0,00
27.546,00
40.606,00
55.959,00 *
9.849,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada