Loading

Hortikultura

Pertanian

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2020
2021
2022
2023
2024
001
Tahunan
001.01
6.383,80
7.367,00
8.815,00
2.854,03 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.02
29.832,70
33.456,00
27.066,00
10.845,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.03
638.380,00
736.664,00
881.537,00
285.403,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.04
46,73
45,42
31,00
38,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.05
0,47
0,45
0,31
0,38 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002
Tahunan
002.01
142,64
182,00
177,00
150,73 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.02
2.827,00
2.849,00
2.520,00
2.238,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.03
42.793,00
54.685,00
52.956,00
45.220,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.04
198,18
156,30
143,00
148,47 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.05
0,66
0,52
0,48
0,49 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003
Tahunan
003.01
173,07
214,00
192,00
157,40 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.02
13.995,20
14.653,00
16.084,00
12.041,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.03
173.070,00
213.651,00
192.025,00
157.400,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.04
80,86
685,84
838,00
764,99 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.05
0,81
0,69
0,84
0,76 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004
Tahunan
004.01
1.146,96
1.351,00
1.327,00
964,15 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.02
66.729,60
68.257,00
78.045,00
53.028,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.03
1.146.962,00
1.351.141,00
1.326.777,00
964.153,00 *
424.000,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.04
58,17
505,18
588,00
550,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.05
0,58
0,51
0,59
0,55 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005
Tahunan
005.01
2,81
3,00
3,00
2,69 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.02
518,80
566,00
665,30
538,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.03
70.388,00
82.370,00
70.178,00
67.234,00 *
0,00 *
Rumpun
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.04
1.842,64
1.716,37
1.716,00
2.000,48 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.05
0,07
0,07
0,10
0,08 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006
Tahunan
006.01
1.076,44
1.323,00
1.854,00
900,65 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006.02
6.770,60
9.258,00
8.849,00
5.314,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006.03
107.644,00
132.265,00
185.376,00
90.065,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006.04
62,90
70,00
70,00
59,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006.05
0,63
0,70
1,00
0,59 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007
Tahunan
007.01
477,64
485,00
517,00
266,62 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007.02
2.434,80
2.782,00
2.827,00
1.493,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007.03
47.764,00
48.807,00
51.682,00
26.662,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007.04
50,98
57,31
57,00
56,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007.05
0,51
0,57
1,00
0,56 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008
Tahunan
008.01
1.085,00
685,00
349,00
311,01 *
71,50 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.02
22.230,40
14.549,65
7.001,00
6.459,00 *
591,77 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.03
62.930,00
12.295.883,00
5.926.549,00
5.287.170,00 *
1.215.500,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.04
201,16
212,39
201,00
207,68 *
82,77 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.05
28,31
0,01
0,01
0,01 *
0,01 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009
Tahunan
009.01
293,05
897,00
973,00
378,27 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.02
2.303,60
10.931,00
11.502,00
4.539,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.03
29.305,00
89.727,00
97.319,00
37.827,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.04
78,61
121,83
104,00
119,99 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.05
0,79
1,22
1,00
1,20 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
011
Tahunan
011.01
62,02
71,00
73,00
55,30 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
011.02
661,20
661,00
946,00
614,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
011.04
18.608,00
21.230,00
21.781,00
16.591,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
011.05
106,60
93,43
93,00
111,02 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
011.06
0,36
0,31
0,43
0,37 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
012
Tahunan
012.01
302,47
345,00
326,00
187,90 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
012.02
2.374,20
2.596,00
3.760,00
1.785,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
012.03
30.247,00
34.498,00
32.565,00
18.790,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
012.04
78,49
75,26
75,00
95,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
012.05
0,78
0,75
1,10
0,95 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
013
Tahunan
013.01
246,78
242,00
536,00
332,04 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
013.02
4.283,80
4.740,00
6.702,00
6.425,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
013.03
74.036,00
72.532,00
105.225,00
99.613,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
013.04
173,58
196,04
160,00
193,50 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
013.05
0,57
0,65
0,63
0,64 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
014
Tahunan
014.01
545,88
789,00
675,00
730,30 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
014.02
3.838,00
4.821,00
3.004,00
3.871,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
014.03
54.588,00
80.912,00
67.471,00
73.030,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
014.04
70,30
61,10
61,00
53,01 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
014.05
0,70
0,61
0,45
0,53 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
015
Tahunan
015.01
1.583,98
3.103,00
2.975,00
2.813,73 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
015.02
14.210,20
15.238,00
15.010,00
13.928,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
015.03
158.398,00
310.308,00
297.546,00
281.373,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
015.04
89,71
49,11
49,00
49,50 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
015.05
0,89
0,49
0,50
0,50 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
016
Tahunan
016.01
1.842,01
2.841,00
2.618,00
1.513,76 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
016.02
54.995,50
57.296,00
54.498,00
30.275,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
016.03
3.684.028,00
5.681.431,00
5.236.218,00
3.027.514,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
016.04
298,56
201,70
202,00
200,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
016.05
0,14
0,10
0,10
0,10 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
017
Tahunan
017.01
1.862,88
2.080,00
2.369,00
1.582,38 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
017.02
9.013,10
16.286,00
15.999,00
11.551,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
017.03
186.288,00
208.003,00
236.928,00
158.238,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
017.04
48,38
78,30
56,00
73,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
017.05
0,48
0,78
0,68
0,73 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
018
Tahunan
018.01
405,89
441,00
541,00
622,40 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
018.02
2.470,40
3.906,00
2.302,00
4.108,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
018.03
40.589,00
44.121,00
54.139,00
62.240,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
018.04
60,86
88,54
78,00
66,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
018.05
0,60
0,89
0,43
0,66 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
019
Tahunan
019.01
190,40
257,00
151,00
330,27 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
019.02
5.886,10
1.506,03
1.184,00
1.783,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
019.03
56.551,00
77.124,00
75.983,00
99.080,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
019.04
309,13
58,58
121,00
53,99 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
019.05
1,04
0,20
0,16
0,18 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
021
Tahunan
021.01
850,71
1.060,00
1.124,00
895,17 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
021.02
23.357,10
8.359,00
5.472,00
6.266,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
021.03
85.071,00
106.046,00
112.415,00
89.517,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
021.04
274,56
78,82
120,00
70,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
021.05
2,74
0,79
0,49
0,70 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
022
Tahunan
022.01
1.581,91
2.790,00
2.235,00
4.848,34 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
022.02
18.274,90
17.898,00
18.826,00
17.939,00 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
022.03
439.772,00
557.953,00
446.964,00
484.834,00 *
0,00 *
Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
022.04
115,52
64,16
64,00
37,00 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
022.05
0,41
0,32
0,42
0,37 *
0,00 *
Kw/Pohon
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
023
Tahunan
023.01
1.891,00
3.020,39
2.439,00
1.998,41 *
335,91 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
023.02
18.810,50
29.808,66
22.307,00
21.743,53 *
2.684,67 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
023.03
92,89
98,69
91,00
108,80 *
79,92 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
024
Tahunan
024.01
0,00
0,10
n/a
n/a
n/a
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
024.02
0,00
1,16
n/a
n/a
n/a
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
024.03
0,00
116,00
n/a
n/a
n/a
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
025
Tahunan
025.01
6.593,00
16.672,00
15.181,00
9.143,35 *
2.426,15 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
025.02
59.573,30
54.311,10
50.582,00
32.132,85 *
7.732,31 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
025.03
90,35
32,58
33,00
35,14 *
31,87 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
026
Tahunan
026.01
418,00
501,99
582,00
428,62 *
114,59 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
026.02
3.337,10
4.136,30
4.713,00
3.356,81 *
803,59 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
026.03
79,86
82,40
81,00
78,32 *
70,13 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
027
Tahunan
027.01
15,00
14,50
5,00
28,00 *
6,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
027.02
143,70
95,70
19,00
176,00 *
37,80 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
027.03
95,80
66,00
38,00
62,86 *
63,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
028
Tahunan
028.01
28,00
22,50
20,00
18,01 *
0,00 *
Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
028.02
250,50
188,75
149,00
147,75 *
0,00 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
028.03
89,27
83,89
75,00
82,04 *
0,00 *
Kw/Ha
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada