Loading

Peternakan

Pertanian

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2020
2021
2022
2023
2024
001
Tahunan
001.01
3.520,00
3.500,00
3.355,00
3.159,00 *
3.145,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.02
5.385.600,00
5.328.905,00
4.871.717,00
4.740.029,00 *
715.871,00 *
Liter
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
001.03
-0,09
-1,50
-4,70
-2,27 *
0,00 *
%
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002
Tahunan
002.01
416.400,00
417.386,00
426.782,00
413.347,00 *
455.859,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.02
148.191,00
144.617,00
139.493,00
142.022,00 *
148.278,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.03
11.725,00
9.299,00
9.096,00
9.386,00 *
8.599,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.04
488,00
471,00
418,00
376,00 *
384,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.05
1.842,00
1.757,00
1.632,00
1.683,00 *
1.516,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
002.06
42.260,00
44.294,00
48.382,00
44.273,00 *
40.684,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003
Tahunan
003.01
309.259,00
323.308,00
302.525,00
293.120,00 *
297.066,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.02
38.272,00
42.946,00
43.725,00
43.454,00 *
197,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
003.03
1,59
4,35
20,78
-1,55 *
0,00 *
%
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004
Tahunan
004.01
16.448.394,00
16.935.582,00
16.822.827,00
16.421.441,00 *
16.693.130,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.02
Tahunan
004.02.01
3.496.119,00
3.442.342,00
3.477.566,00
3.245.003,00 *
3.323.329,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.02.02
4.249,26
3.854,00
3.026,00
1.086,00 *
632,17 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.02.03
2.225,37
2.704,00
2.704,00
640,00 *
360,22 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.03
Tahunan
004.03.01
4.618.205,00
4.712.467,00
4.255.619,00
3.903.516,00 *
4.691.255,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.03.02
32.791,39
35.627,00
36.575,00
9.104,00 *
6.618,83 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.03.03
3.886,94
3.977,00
3.977,00
1.454,00 *
718,76 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.04
Tahunan
004.04.01
6.184.378,00
6.481.974,00
6.787.133,00
8.710.345,00 *
6.894.698,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.04.03
35.854,26
36.158,00
36.158,00
6.505,00 *
7.220,58 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.05
Tahunan
004.05.01
437.690,00
445.699,00
443.449,00
474.764,00 *
440.398,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.05.02
2.402,00
2.467,00
2.450,00
818,00 *
426,59 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.05.03
411,00
527,00
393,00
153,00 *
87,14 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.06
Tahunan
004.06.01
85.148,00
77.913,00
83.873,00
87.813,00 *
87.813,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.06.02
467,00
426,00
442,00
23,00 *
23,74 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.06.03
48,00
49,00
50,00
3,00 *
8,04 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.07
Tahunan
004.07.01
1.555.234,00
1.712.047,00
1.712.047,00
1.152.971,00 *
1.257.265,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.07.02
2.701,00
3.980,00
2.700,00
301,00 *
319,18 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.07.03
75,00
90,00
87,00
44,00 *
73,82 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.08
Tahunan
004.08.01
71.620,00
63.140,00
63.140,00
n/a
57.732,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
004.08.03
8,00
8,00
8,00
n/a
1,30 *
Ton
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005
Tahunan
005.01
3,00
3,00
3,00
4,00 *
4,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.02
2,00
2,00
1,00
2,00 *
2,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.03
16,00
16,00
16,00
14,00 *
14,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
005.04
1,00
1,00
1,00
1,00 *
1,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
006
4,00
4,00
4,00
3,00 *
3,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
007
5,00
5,00
5,00
5,00 *
5,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008
Tahunan
008.01
Tahunan
008.01.01
6.751,00
4.091,00
1.799,00
295,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.02
14,00
20,00
8,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.03
n/a
0,00
0,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.04
8.951,00
11.089,00
4.816,00
1.965,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.05
23.431,00
19.104,00
7.692,00
193,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.06
n/a
100,00
100,00
81,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.07
n/a
0,00
0,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.08
4.500.341,00
249.427,00
197.008,00
375,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.09
18.454.050,00
19.113.413,00
18.010.492,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.10
14.912.694,00
17.745.860,00
7.410.044,00
716.477,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
008.01.11
409.096,00
62.298,00
50.500,00
n/a
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009
Tahunan
009.01
Tahunan
009.01.01
14.467,00
12.164,00
5.926,00
323,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.02
n/a
0,00
0,00
2,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.03
5,00
0,00
30,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.04
18.042,00
18.730,00
9.786,00
3.862,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.05
4.610,00
6.348,00
3.376,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.06
730,00
1.072,00
911,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.07
n/a
0,00
0,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.08
766.672,00
458.225,00
402.119,00
337,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.09
571.032,00
729.238,00
721.639,00
0,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.10
2.683.037,00
18.651.511,00
514.597,00
43.434,00 *
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.11
153.357,00
18.331,00
0,00
n/a
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.12
n/a
0,00
0,00
n/a
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
009.01.13
223.625,00
0,00
0,00
n/a
0,00 *
Ekor
Tahunan
Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada