Loading

Data IKK dan SPM Urusan Perdagangan

Perdagangan

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
001
-
-
-
17,00
17,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
002
-
-
-
39,26
39,26
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
003
-
-
-
59,57
59,57
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
004
-
-
-
15,71
15,71
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
005
-
-
-
16,00
16,00
Kegiatan
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
006
-
-
-
45,00
45,00
-
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
007
-
-
-
800,00
800,00
Orang
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
008
-
-
-
3,00
3,00
Komoditi
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
009
-
-
-
n/a
n/a
Angka
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
010
-
-
-
0,00
0,00
Dokumen
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
011
-
-
-
0,00
0,00
Dokumen
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
012
-
-
-
0,00
0,00
Dokumen
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
013
-
-
-
0,00
0,00
Dokumen
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
014
-
-
-
100,00
100,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
015
-
-
-
44,48
44,48
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
016
-
-
-
458,00
458,00
Buah
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
017
-
-
-
n/a
n/a
-
-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
017.01
-
-
-
n/a
n/a
-
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
017.02
-
-
-
n/a
n/a
-
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
017.03
-
-
-
n/a
n/a
-
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
017.04
-
-
-
n/a
n/a
-
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
018
-
-
-
7,75
7,75
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
019
-
-
-
100,00
100,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
020
-
-
-
4,90
4,90
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
021
-
-
-
100,00
100,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
022
-
-
-
0,00
0,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
023
-
-
-
49,42
49,42
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
024
-
-
-
7,75
7,75
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
025
-
-
-
100,00
100,00
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
026
-
-
-
97,60
97,60
%
Tahunan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada