Loading

Sarana Perdagangan

Perdagangan

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2020
2021
2022
2023
2024
001
Tahunan
001.01
344,00
344,00
344,00
344,00
344,00
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.01.01
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.01.02
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.02
704,00
704,00
704,00 *
704,00 *
704,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada