Loading

Sarana Perdagangan

Perdagangan

Export Excel  Cetak 
Kode
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
001
Tahunan
001.01
344,00
344,00
344,00
344,00
344,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.01.01
170,00
170,00
170,00
170,00
170,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.01.02
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00 *
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
001.02
704,00
704,00
704,00
704,00 *
704,00
Unit
Tahunan
Dinas Perindustrian dan PerdaganganTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada