Loading

Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2017
2018
2019
2020
2021
1
3.357,00
3.456,00
3.455,00
3.702,00
3.702,00 *
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1
447,00
438,00
437,00
438,00
438,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.2
Tahunan
1.2.1
SD
1.694,00
1.966,00
1.966,00
1.966,00
1.843,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.2.2
SMP
482,00
526,00
526,00
526,00
434,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.2.3
SMA
407,00
425,00
425,00
425,00
164,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3
95,00
95,00
95,00
95,00
1.023,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4
447,00
438,00
437,00
438,00
438,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.1
93,00
92,00
92,00
92,00
92,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.2
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.3
148,00
140,00
139,00
140,00
140,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.4
86,00
86,00
86,00
86,00
86,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.5
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Unit
Tahunan
Badan Perpustakaan dan Arsip DaerahTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada