Loading

Penyuluh Perikanan

Kelautan dan Perikanan

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
31,00
20,00
20,00
21,00
21,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.1
24,00
17,00
17,00
17,00
17,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
1.2
6,00
3,00
3,00
4,00
4,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2
29,00
26,00
25,00
26,00
26,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.1
16,00
13,00
12,00
13,00
13,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3
99,00
106,00
75,00
75,00
75,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1
85,00
90,00
65,00
65,00
65,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2
14,00
16,00
10,00
10,00
10,00 *
Orang
Tahunan
Dinas Kelautan dan PerikananTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada