Loading

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Export Excel  Cetak 
No
Elemen
Tahun
Satuan
Sifat Data
Sumber Data
Grafik
2019
2020
2021
2022
2023
1
438,00
438,00
438,00
438,00
0,00
Lembaga
Tahunan
1.1
75,00
75,00
75,00
75,00
-
Lembaga
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
1.2
46,00
46,00
46,00
46,00
-
Lembaga
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
1.3
87,00
87,00
87,00
87,00
-
Lembaga
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
1.4
144,00
144,00
144,00
144,00
-
Lembaga
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
1.5
86,00
86,00
86,00
86,00
-
Lembaga
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
2
PKK
438,00
438,00
438,00
438,00
0,00
Kelompok
Tahunan
2.1
46,00
46,00
46,00
46,00
-
Kelompok
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
2.2
75,00
75,00
75,00
75,00
-
Kelompok
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
2.3
87,00
87,00
87,00
87,00
-
Kelompok
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
2.4
144,00
144,00
144,00
144,00
-
Kelompok
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
2.5
86,00
86,00
86,00
86,00
-
Kelompok
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3
5.722,00
5.722,00
5.722,00
5.412,00
0,00
Posyandu
Tahunan
3.1
623,00
623,00
623,00
623,00
-
Posyandu
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3.2
1.139,00
1.139,00
1.139,00
1.148,00
-
Posyandu
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3.3
960,00
960,00
960,00
959,00
-
Posyandu
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3.4
1.468,00
1.468,00
1.468,00
1.470,00
-
Posyandu
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
3.5
1.532,00
1.532,00
1.532,00
1.212,00
-
Posyandu
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4
306,00
343,00
349,00
366,00
0,00
Desa
Tahunan
4.1
50,00
68,00
68,00
72,00
-
Desa
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4.2
87,00
87,00
87,00
87,00
-
Desa
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4.3
119,00
133,00
133,00
144,00
-
Desa
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4.4
50,00
55,00
61,00
63,00
-
Desa
Tahunan
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIYTetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada